Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych (3-4 Latków)
 • 7.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
 • 8.00 - 8.30 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
 • 8.30 - 8.45 Przygotowanie do śniadania.
 • 8.50 - 9.20 Śniadanie.
 • 9.20 - 10.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
 • 10.45-11.15Angielski (poniedziałek, piątek)
 • 10.00 - 11.15 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku) lub w sali .
 • 11.15 - 11.35 Przygotowanie do obiadu.
 • 11.35- 12.00 Obiad.
 • 12.00 - 13.00 Ćwiczenia relaksacyjne, Słuchanie bajek,opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).
 • 13.00 - 14.00 Zajęcia dodatkowe
 • 14.00 - 14.15 Podwieczorek.
 • 14.15 - 16.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Ćwiczenia logopedyczne. Zabawy ruchowe na placu zabaw.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci starszych(5-6 Latków)

7.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
8.00 - 8.30 Śniadanie.
8.35 - 9.00 Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.
Ćwiczenia poranne.
9.00 - 10.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.
10.00-10.30Język angielski
10.00 - 11.00 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku) lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne.
11.00 - 11.30 Obiad.
11.30 - 12.20 Ćwiczenia relaksacyjne, Słuchanie bajek,opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).
12.20 - 13.00 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
13.00 - 14.00 Zajęcia dodatkowe: religia
14.00 - 14.15 Podwieczorek.
14.15-15.00 Zajęcia w małej grupie -gry stolikowe, zabawy sensoryczne, zajęcia indywidualne z dzieckiem zdolnym i wspierające proces nauczania u dzieci wymagających pomocy.
Przedszkolowo.pl logo